SharkShark

Near the Grenssluis Frensdorferhaar in the Nordhorn-Almelo Kanaal the 6th August 2017 a shark was sighted by a fisherman. The animal of over 2 meter length appeared to cross the border near the Zöllnerhaus Nordhorn.
Although the shark caused some excitement among visitors of the Kanalenfest in Nordhorn, it endangered neither humans nor animals. In the evening it disappeared; probably caused by lack of water.

SharkShark

Im Nordhorn-Almelokanal wurde am Sonntag, 6. August 2017 am frühen Morgen von einen Fischer ein Hai gesichtet. Das über zwei Meter lange Tier schien in der Nähe der Grenzschleuse Frensdorferhaar die Grenze zu überschwimmen.

Zwar sorgte der Hai tagsüber für Aufregung bei manchen Besuchern des Kanalenfests, es waren aber weder Menschen noch Tiere gefährdet. Am Abend war der Gelegenheitsgast verschwunden, warscheinlich wegen Wassermangelns.

Haai bij Zöllnerhaus NordhornHaai bij Zöllnerhaus Nordhorn

In de buurt van de Grenssluis Frensdorferhaar in het Nordhorn-Almelokanaal werd op zondag 6 augustus 2017 ‘s ochtends vroeg door een visser een meer dan twee meter lange haai gezien. Het dier leek bij het Zöllnherhaus Nordhorn de grens over te steken.

Weliswaar veroorzaakte de haai ‘s middags voor enige opwinding en hilariteit bij bezoekers van het Kanalenfeest, echter mensen noch dieren zijn op enig moment erdoor in gevaar geweest. Tegen de avond was de gelegenheidsgast verdwenen; waarschijnlijk door watergebrek.

Ter overbrugging van een dynamische overgangsperiode is de site van Marjet Zeegers tijdelijk teruggebracht tot een beknopte versie. Het geïntegreerde blog is gebaseerd op WordPress en voorzien van een aangepast thema, aansluitend bij de vormgeving van de hoofdwebsite.

Während einer Übergangsphase Funktioniert diese Website eines Kunden vorübergehend in eine reduzierte Version. Das integrierte Blog ist basiert auf WordPress und verfügt über ein eigenes Thema, in dem das Erscheinungsbild der Homepage integriert ist.